Välkommen!

 

 

Bygg   

Uppdrag som tillhör vår vardag är ny-, till- och ombyggnad samt våtrums- och skyddsrumsrenoveringar.

Till skaran av återkommande kunder hör livsmedelsindustrin, detaljindustrin, bostadsrättsföreningar, butiker samt privata fastighetsägare.

Tillsammans med våra noga utvalda underentreprenörer, så levererar vi kompletta lösningar till våra kunder.

Vi är alltid flexibla och lyhörda för våra kunders önskemål och krav.

 

 

Mark & Anläggning

Vi utför alla förekommande mark- och anläggningsarbeten samt dräneringar, tak- och spillvattenledningar, vattenledningar och källargrundmurar.

Anläggning av 3-kammarbrunnar med infiltrations- eller markbädd.

Finplaneringsarbeten som färdiga gräsmattor, staket, murar, sten- platt- och vegetationsytor samt trädfällning.

Altaner och uterum. Garageuppfarter, vägar och parkeringar.

Grundläggningsarbeten för hus inkl. betongarbeten.

Vi kan Bygg, Mark och Anläggning


Vi har lång erfarenhet av byggbranschen och gedigen kunskap inom våra expertområden. Detta använder vi oss av när vi genomför våra uppdrag, i nära samarbete med dig som kund.


Vi är specialiserade små och medelstora byggprojekt med kunder som Räddningstjänsten, Systembolaget och många andra fantastiska beställare.


Kron & Karlsson Bygg & Mark AB erbjuder totalentreprenad och generalentreprenad och har ett inarbetat kontaktnät av entreprenörer som, liksom vi själva arbetar efter en hög kvalitetsstandard.


Att leverera med rätt kvalitet och i rätt tid, är självklart för oss.


Letar du efter ett bra samarbete hela vägen?

 

Kontakt!

2018

0

Medarbetare

0

milj kr i Oms.

0

År sedan start

0%

Vinstmarginal

Något om oss

Vår verksamhet i förhållande till omsättning

Bygg
Mark & Anläggning

Du kan lita på oss!

Vårt arbetssätt


Kvalitetspolicy

Det är vår angelägenhet att företaget skall framstå som ett begrepp för bra kvalitet.

Våra produkter och tjänster skall uppfylla kundernas behov och förväntningar samt motsvara myndigheternas krav.

Resultatet av våra åtaganden skall alltid vara så att det kan utgöra en referens vid nya kontakter.Miljöpolicy

Vi är ett företag som ser som vår uppgift att skapa en god arbetsmiljö för vår personal och våra kunder.

I vår dagliga verksamhet, samt på lång sikt skall vi sträva efter att påverka miljön så lite som möjligt.

Vi skall uppnå på oss enligt lagar och föreskrifter ställda krav.

Vi skall aktivt tillsammans med våra kunder och leverantörer verka för en utveckling av vårt miljöarbete.


Nyckelpersoner

Ansvariga Bygg

Ansvariga Mark

Ansvarig Ekonomi / Kontakt

YWONNE LÖFVALL


Tel 013-35 14 70

Fax 013-13 00 64

ywonne.lofvall@kron-karlsson.se


Håll dig uppdaterad!

Nyheter

Här finns vi!

Adress: Molijnsväg 7
Postnr: 589 41 Linköping
Län: Östergötlands län
Klicka här för stor karta
 
 
karta