Kron & Karlsson Bygg & Mark AB

Växelnummer

013 - 35 14 70

Följ oss på sociala medier

Hög kvalitet och miljötänk garanterar ett väl utfört arbete, nu och i framtiden.

Vi tycker det är otroligt viktigt att vårt företag står för hög kvalitet och ett långsiktigt miljötänk. Det krävs för att vi ska kunna konkurrera även i framtiden. Vi har efter noga eftertanke tagit fram två olika policys, en för miljö och en för hög kvalitet som presenteras här.

Kvalitetspolicy - Att alltid utföra ett arbete av hög kvalitet kan ses som en självklarhet men för oss är det mer än så. Det är något som genomsyrar hela företaget och alla de uppdrag som vi tar oss an. Vi lämnar ingenting åt slumpen och gör ingenting halvdant. Efter ett avslutat arbete ska vi vara stolta över att sätta vårt namn på projektet. Vi vill att när kunder tänker på Kron & Karlsson Bygg & Mark AB så tänker de på hög kvalitet och ett väl utfört arbete. Det leder också till att man kontaktar oss så fort man är i kontakt av en byggtjänst.

Alla våra produkter och tjänster ska uppfylla de krav som ställs både från kunderna själva och från branschen. Det hänger också ihop med vår andra policy för hållbarhet som är minst lika viktig. Ett väl utfört arbete som håller i flera år ger nöjda kunder och är bra för miljön. Målet är att samtliga av våra arbeten ska vara bra nog att använda som en referens att ge nya kunder. Det ska vi lyckas med genom att ständigt hålla oss uppdaterade om vad som händer i branschen och vidareutbilda oss när det behövs. På så sätt kan vi fortsätta att prestera på topp och stå för hög kvalitet i alla sammanhang. Det är också något våra anställda påminns om och är delaktiga i. Vi vill inte att våra anställda ska känna press utan stolthet att prestera ett bra arbete.

Miljöpolicy - En annan policy som är väldigt viktig för oss handlar om miljö. Det betyder inte bara att vi ska uppfylla de krav som ställs av regeringen och branschen i stort. Det är minst lika viktigt för oss att skapa en trevlig och trygg arbetsmiljö där våra anställda och kunder kan trivas. Vi vill att våra anställda ska känna sig delaktiga i företaget och ber dem komma med synpunkter och idéer på vad vi kan göra bättre. Vi vill inte skapa en vi- och dem situation utan vill att företaget känns som en familj där alla är välkomna. En sådan miljö smittar också av sig på kunderna vilket är ett stort plus i kanten. Det är dock inte allt vi fokuserar på utan vi har också ett dagligt miljötänk. Vi tittar på hur vi kan göra så lite miljöpåverkan som möjligt i vår dagliga verksamhet. Det kan handla om något så enkelt som att skicka ett mejl istället för att skriva ut 20 papperskopior eller en större åtgärd.

Vi är medvetna om att vi är i en bransch som granskas hårt för sin miljöpåverkan. Det gör att vi är extra vaksamma. Vi försöker hela tiden se över våra arbetsmetoder och de material vi använder för att bli ett mer hållbart företag. Det är en pågående process som vi hela tiden jobbar på att förbättra. Det handlar inte bara om oss och våra anställda utan också vårt förhållande till leverantörer och kunder. Kanske kan vi minska på transporterna på något sätt? Eller göra förändringar på andra punkter? Alla får ta del av vår miljöresa och se hur det går för oss. Vi är stolta över vårt arbete med hållbarhet och berättar gärna mer om det. Det är fritt fram att kontakta oss om du vill höra mer om detta.

Följ oss på sociala medier!