Kron & Karlsson Bygg & Mark AB

Växelnummer

013 - 35 14 70

Följ oss på sociala medier

Vi har levererat byggtjänster av högsta kvalitet sedan 2003.

Kron & Karlsson ska med engagerade medarbetare, långsiktigthet och hög servicegrad utföra ombyggnads- och nybyggnadsprojekt åt fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och den offentliga marknaden. Vår styrka är att utföra projektet med pågående verksamhet och med en lokal anknytning i Östergötland.

Våra kunder ska känna att vi är en trovärdig och lojal samarbetspartner som levererar vad vi lovar för att på så sätt bygga långvariga relationer och återkommande kunder. 

Affärsidé är antagen 2023-11-01

Följ oss på sociala medier!