Kron & Karlsson Bygg & Mark AB

Växelnummer

013 - 35 14 70

Följ oss på sociala medier

Faktaruta


  • På uppdrag av Åtvidabergs kommun har vi uppfört en ny förskola i Falerum. Uppdraget omfattade nybyggnad av skola på 250 kvadratmeter samt i iordningställande av utemiljö. Projektet påbörjades 2018 och färdigställande under 2019. 


Följ oss på sociala medier!