Kron & Karlsson Bygg & Mark AB

Växelnummer

013 - 35 14 70

Följ oss på sociala medier

Faktaruta


  • Start: Augusti 2020
  • Färdigställande: Hösten 2021
  • På uppdrag av Mjölby kommun ska vi uppföra 2 st LSS boenden i Mjölby Kommun. Ett i Skänninge och ett i Mantorp. Varje LSS är cirka 700 kvadratmeter. Projektet utförs som passivhus.

Följ oss på sociala medier!