Kron & Karlsson Bygg & Mark AB

Växelnummer

013 - 35 14 70

Följ oss på sociala medier

Faktaruta


  • Start: 2017
  • Slut: 2019
  • Avsåg ombyggnation av Swedbanks tidigare lokaler till att anpassa och expandera Ica Butik Linköping City.
  • På uppdrag av Castellum har vi byggt om Swedbanks tidigare lokaler till en nya Ica Butik i Linköping City. 

Följ oss på sociala medier!