Kron & Karlsson Bygg & Mark AB

Växelnummer

013 - 35 14 70

Följ oss på sociala medier

Faktaruta


  • Start: 2019
  • Slut: 2020
  • Uppdragsgivare: Åtvidabergskommun
  • På uppdrag av Åtivdabergs kommun har vi uppfört LSS boende på cirka 700 kvadratmeter. Färdigställt 2020.

Följ oss på sociala medier!