Kron & Karlsson Bygg & Mark AB

Växelnummer

013 - 35 14 70

Följ oss på sociala medier

Faktaruta


  • Projektet omfattar renovering och ombyggnad av 12 000 m2 kontor.
  • Tidplanen för projektet är från 2019-2022
  • Uppdragsgivare är Kungsleden AB
  • Projektet är uppdelat i sex etapper och uppdraget omfattar såväl ombyggnad, tillbyggnad samt  utvändiga markarbeten.


Följ oss på sociala medier!