Kron & Karlsson Bygg & Mark AB

Växelnummer

013 - 35 14 70

Följ oss på sociala medier

Faktaruta


  • Uppdragsgivare: Mabro Fastigheter AB
  • Start: 2017
  • Slut: 2019
  • På uppdrag av Mabro Fastigheter har vi byggt om och renoverat industrilokaler till moderna kontorslokaler. I uppdraget ingick även omfattande markarbeten (finplanering av gårdsytor och stenläggning, stensättning, planteringar.

Följ oss på sociala medier!