Kron & Karlsson Bygg & Mark AB

Växelnummer

013 - 35 14 70

Följ oss på sociala medier

Faktaruta


  • Stångåstaden har beställt en mindre ombyggnad inom Kv.Eddan i Linköping City.
  • Vi skall anpassa en tom lokal till en skönhetsklinik.
  • Här gäller avtalsspärr till och med 22/10 och efter det kommer vi att teckna avtal.

Följ oss på sociala medier!